Galerija Roman Petrović

Roman Petrović je bio poznati slikar i likovni pedagog. Slikao je ikone, akvarele i mrvu prirodu, a vodio je i privatnu likovnu školu. Udruženje likovnih umjetnika BiH je 1988. godine otvorilo ovu galeriju i nazvalo je po prvom predsjedniku ULU BiH, s izložbom Petrovićevih slika iz zbirke Umjetničke galerije u Sarajevu. Danas je ova galerija sjedište ULU BiH i domaćin mnogobrojnim izložbama.

Centar

Centar