6.6 C
Sarajevo

Fakulteti i akademije

Akademija likovnih umjetnosti

Obala Maka Dizdara 3 +387 33 210 369 www.alu.unsa.ba Centar

Akademija scenskih umjetnosti

Obala Kulina bana 11 +387 33 215 277 www.asu.unsa.ba Centar

Arhitektonski fakultet

Patriotske lige 30 +387 33 226 534 www.af.unsa.ba Centar

Ekonomski fakultet

Trg oslobođenja 1 +387 33 275 900 www.efsa.unsa.ba Centar

Filozofski fakultet

Franje Račkog 1 +387 33 253 100 www.ff.unsa.ba Marijin Dvor

Muzička akademija

Josipa Štadlera 1 +387 33 200 299 www.mas.unsa.ba Baščaršija

Nacionalna i uni. biblioteka

Zmaja od Bosne 8B +387 33 275 300 www.nub.ba Kampus

Pravni fakultet

Obala Kulina bana 7 +387 33 206 350 www.pfsa.unsa.ba Centar

Rekrotrat Univerziteta u Sarajevu

Obala Kulina bana 7/II +387 33 226 378 www.unsa.ba Centar