10 C
Sarajevo

Islamski vjerski objekti

Careva džamija

Obala Isa bega Ishakovića Centar

Gazi Husref-begova džamija

Sarači 8 +387+387 33 532 144 www.vakuf-gazi.ba Baščaršija