2.7 C
Sarajevo

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

O Sarajevu

pers. – tur. – bos. (saray ovasi – polje oko dvora, Sarajevsko polje); tur. (Saraj – Bosna), tal. (Seraglio – Seraljo).

 

U Bosni, u dolini ispod Trebevića, prije pola milenija, nastao je grad čije ime znači dvorac u polju ili polje oko dvorca. Bosanski sandžak – beg, Isa – beg Ishaković na lijevoj obali Miljacke podigao je taj dvorac, sagradio ćupriju i osnovao čaršiju.

Sarajevo je oduvijek bilo raskršće važnih puteva koji su išli iz istočne u zapadnu Evropu, iz mediteranskog bazena ka centralnoj Evropi i obratno. «To je grad koji je u okviru različitih historijskih zbivanja stoljećima bio utočište i raskršće svjetova, s putevima u Carigrad, Zagreb, Cetinje – Beograd, Beč – Peštu i Jeruzalem». Sarajevo je kroz istoriju postalo most na kome su se sučeljavali i spajali Orijent i Zapad.

Grad predstavlja veoma skladno ukomponovanu cjelinu sa okolnim prirodnim ambijentom. Sa sjevera ga obrubljuju brda, sa juga planina Trebević. Na zapadu se pruža Sarajevsko polje i obronci planine Igman, ispod koga izvire rijeka Bosna. U neposrednoj blizini grada nalaze se planine Igman, Bjelašnica, Treskavica i Jahorina. O prirodnim ljepotama Sarajeva ostali su brojni zapisi u putopisima. O gradu se govori kao o: «alemu među smaragdima», «čarobnom biseru u zelenoj oazi», «gradu sa najljepšim položajem».

Grad se nalazi na, prosječno, 550 metara iznad mora, a naselja na okolnim padinama brijegova i planina uzdižu se i do 700 metara nadmorske visine.

Sarajevo i njegova istorija počinju se rađati u dolini rijeke Miljacke. Rijeka je duga 36 kilometara i nastaje spajanjem Paljanske i Mokranjske Miljacke kod sela Bulozi. Kao desna pritoka ulijeva se u rijeku Bosnu kod sela Butila. Rijeka je ime, najvjerovatnije, dobila po mulju koji u kišnim razdobljima oboji vodu u crveno. U širem području Sarajeva teku još tri rijeke; Mošćanica, Željeznica i Bosna tako da grad ima veoma povoljne hidrološke uslove i vrlo kvalitetnu vodu.

Od osnivanja 1462. godine Sarajevo je više od četiri stoljeća bilo sjedište provincije u sastavu otomanskog carstva, pod okupacijom Austro–Ugarske monarhije sjedište Zemaljske vlade Bosne i Hercegovine, a od 1945. godine glavni grad Republike Bosne i Hercegovine. Od 1995. godine Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-default”][/vc_column][/vc_row]