13 C
Sarajevo

Pravoslavni vjerski objekti

Saborna crkva Presvete Bogorodice

Zelenih beretki 1 +387 33 269 261 www.sabornacrkva-sarajevo.org Baščaršija

Saborna crkva Presvete Bogorodice: Jedan od najvećih pravoslavnih hramova na Balkanu

Jedan od najvećih pravoslavnih hramova na Balkanu, Saborna crkva u Sarajevu posvećena Presvetoj Bogorodici, građena je na inicijativu stanovnika Sarajeva...

Stara pravoslavna crkva

Mula Mustafe Bašeskije 59 +387 33 571 760 www.zebaxdoo.com Baščaršija