Turistička zajednica KS predstavila turističke potencijale BiH na sajmu New Deal Europe

Turistička zajednica Kantona Sarajevo, zahvaljujući projektu USAID Turizam, prezentirala je turističke potencijale Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine na online eventu New Deal Europe. 

 

New Deal Europe je jedini sajam putovanja koji internacionalnoj publici, a posebno tržištu Velike Britanije, predstavlja najbolje balkanske proizvode. Ovaj prestižni jednodnevni event, održan 12. aprila, povezuje ključne putničke kompanije širom svijeta sa turističkim organizacijama i pružateljima usluga u turizmu iz dvanaest zemalja sa Balkana. Pored Bosne i Hercegovine, čiju je turističku ponudu uz Turističku zajednicu Kantona Sarajevo prezentirala i Turistička organizacija Republike Srpske, upriličena je prezentacija Slovenije i Moldavije.

 

Jugoistočna Evropa i Balkan prepoznati su kao vrlo atraktivan, ali nedovoljno promovisan region. New Deal Europe, kroz niz seminara, prezentacija i više od hiljadu B2B sastanake, ima za cilj predstaviti turističku ponudu zemalja ovog regiona i uvezati predstavnike privatnog sektora. Ovo je jedan od značajnih koraka u procesu oporavka turizma kroz održivi razvoj  i pozicioniranje Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine kao poželjnih turističkih destinacija.