Turistička zajednica KS i USAID aktivno rade na izradi taktičkog plana oporavka

Turistička zajednica Kantona Sarajevo sastala se sa predstavnicima USAID-ovog projekta Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini (USAID Developing Sustainable Tourism in Bosnia and Herzegovina), gdje se razgovaralo o nastavku uspješne saradnje i planiranim koracima u izradi taktičkog plana oporavka turističke privrede, novim pristupima u oblasti marketinga i promocije, te zajedničkim aktivnostima USAID-a i Turističke zajednice Kantona Sarajevo na kratkoročnom i dugoročnom planu.

 

Sastanku su ispred USAID-a prisustvovali šef projekta Ibrahim K. Osta,  voditelj tima za razvoj iskustava i destinacijski marketing Amjad Sawalha, te lokalni specijalisti iz oblasti turizma Jusuf Jamakosmanović, stručnjak za marketing i Selma Laganin, stručnjak za poticajno okruženje i politike.

 

Kao jedan od koraka u pristupu oporavku turističke privrede, USAID planira krajem februara organizaciju dvodnevne radionice za uposlenike Turističke zajednice Kantona Sarajevo, gdje će se pristupiti zajedničkoj izradi taktičkog plana oporavka tržišta i definisanju kratkoročnih ciljeva za naredni period.

 

Predsjedavajući povjerenstva Turističke zajednice Kantona Sarajevo, prof. dr. Mufik Muslić, naglasio je zadovoljstvo činjenicom da USAID i TZKS sa svojim članovima, kontinuirano sarađuju i aktivno rade na projektima unapređenja, razvoja i promocije turizma, te  je izrazio spremnost za poduzimanje svih potrebnih koraka na prilagođavanju poslovnih aktivnosti novim trendovima i novim tržišnim zahtjevima.

 

Zajedničkim djelovanjem USAID-a i Turističke zajednice Kantona Sarajevo, cilj je smanjiti vrijeme oporavka turizma kroz održivi razvoj, kreiranje strategije i konkretnih akcionih planova, te pozicionirati Kanton Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu kao poželjnu turističku destinaciju.