KRIZA KAO ŠANSA ZA RAZVOJ TURIZMA

Turistička zajednica Kantona Sarajevo privodi kraju pregovore sa Međunarodnim aerodromom Sarajevo po pitanju uspostave turističkog informativnog centra (TIC-a) Turističke zajednice KS.

 

U sklopu uspostave turističkog informativnog centra, planirano je i brendiranja aerodroma prepoznatljivim turističkim destinacijama, znamenitostima i turističkim proizvodima karakterističnim za Kanton Sarajevo, Federaciju BiH i cijelu Bosnu i Herecegovinu.

 

Neophodno je naglasiti da TZKS trenutno nema niti jedan turistički informativni centar, što je neprihvatljivo sa stanovištva razvoja turističkog privrednog sektora. U cilju kvalitetne promocije i razvoja turizma, TZKS provodi intenzivne aktivnosti za stvaranje uslova za uspostavu turističkih info centara u 2021. godini na sljedećim lokacijama u Kantonu Sarajevo: Skenderija – Dom mladih, Baščaršija, Ilidža, Vječna vatra, Bjelašnica – Babin do.

 

Pored turističkih informativnih centara u Kantonu Sarajevo, u toku su pregovori i sa Međunarodnim aerodromom Tuzla i Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona o brendiranju aerodroma i uspostavi zajedničkog turističkog info centra. Cilj je turistima približiti ponudu Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, pružiti kvalitetne informacije i iskoristiti globalnu krizu izazvanu pandemijom koronavirusa kao šansu za razvoj turizma.