Turistička zajednica Kantona Sarajevo sastala se s predstavnicima USAID-ovog projekta „Razvoj održivog turizma u BiH“

Turistička zajednica Kantona Sarajevo je na radnom sastanku u svojim prostorijama ugostila predstavnike projekta „Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini“ koji implementira USAID.  Predsjedavajući Povjerenstva Turističke zajednice Kantona Sarajevo prof. dr. Mufik Muslić, primio je delegaciju u sastavu: Ibrahim K. Osta, šef projekta; Damian Cook,  vodeći stručnjak za promociju digitalnog turizma; Jack Delf, stručnjak za avanturistički  i ekoturizam, te lokalni eksperti Feđa Begović i Selma Laganin. 

Zvanična prezentacija projekta za predstavnike svih turističkih zajednica sa prostora Federacije BiH održana je u Privrednoj komori FBiH, a sam projekat je usmjeren na pristup podrške oporavku turizma nakon pandemije COVID-19. 

Procjenju se da turizam na globalnom nivou bilježi pad od 76%, te da će se na nivo iz 2019. godine, koja je po broju turističkih posjeta bila rekordna, desiti tek u sezoni 2024/2025.

Kroz ovaj projekat, cilj je smanjiti vrijeme oporavka turizma kroz održivi razvoj i kreiranje strategije i na kratkoročnom i na dugoročnom planu.

Bosna i Hercegovina na međunarodnom turističkom tržištu je pozicionirana kao nedovoljno istražena, egzotična destinacija koja nije doživjela ekspanziju masovnog turizma, što u ovim okolnostima može biti strateška prednost. Zaključeno je da će turizam u budućnosti biti baziran na manje grupe, prirodne ljepote i potencijale, destinacije na otvorenom, domaće i regionalne turiste, ruralni i avanturistički turizam. Novi tržišni zahtjevi nameću digitalizaciju kao prioritet, te personaliziranje turističkih ponuda, usluga i proizvoda. 

Kanton Sarajevo ima prirodne resurse da odgovori izazovu reforme turizma, a Turistička zajednica Kantona Sarajevo će uzeti aktivno učešće u ovom projektu. Turistička zajednica Kantona Sarajevo poduzima potrebne korake na prilagođavanju svojih poslovnih aktivnosti novim trendovima, ali i na uvezivanju svih turističkih zajednica i organizacija sa područja cijele Bosne i Hercegovine u cilju uspostavljanja međusobne saradnje i kreiranja jedinstvene turističke ponude.