TURISTIČKA ZAJEDNICA KS POSTAJE PUNOPRAVAN ČLAN PRIVREDNIH KOMORA KS I FBIH

Turistička zajednica Kantona Sarajevo, u cilju sistemskog rješavanja problema u turističkoj privredi i jačanja turističkog sektora u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini, potpisala je ugovore o članstvu u Privrednoj komori Kantona Sarajevo i Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine.

Zastupanje interesa članova Turističke zajednice Kantona Sarajevo kroz programske aktivnosti privrednih komora i mogućnost djelovanja kroz sektore i organe, osnovni su razlozi zbog kojih je Turistička zajednica Kantona Sarajevo prepoznala potrebu da stupi u partnerske odnose s privrednim komorama kao nosiocima privrednog razvoja.

Zajedničko djelovanje Turističke zajednice Kantona Sarajevo i privrednih komora, između ostalog, podrazumijeva:

  • usklađivanje zakona i drugih propisa vezanih za privredu i uslove privređivanja, a posebno u oblasti turizma,
  • jačanje ekonomski položaj privrednih subjekata iz oblasti turizma,
  • iniciranje i učestvovanje u radu na razvojnim projektima od zajedničkog interesa za Kanton, Federaciju BiH i BiH,
  • doprinos izradi strategije razvoja za nivo Kantona, FBiH i BiH
  • jačanje mjera za zaštitu domaće proizvodnje,
  • jačanje mjera za unapređivanje sektora turizma i drugih podsticajnih mjera za pojedine oblasti privrede,
  • organizovanje edukacija u cilju unapređenja znanja i jačanja vještina radnika i kompanija u sektoru turizma,
  • rad na promociji privrede i privrednih subjekata iz oblasti turizma i uspostavljanju poslovnih kontakata u zemlji i inozemstvu.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo, kao punopravan član privrednih komora, namjerava  unaprijediti saradnju sa relevantim poslovnim subjektima iz oblasti turizma i ojačati turističku privredu u Kantonu Sarajevo, Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini.