Muzej Sarajeva

MAIL: muzejsarajeva@bih.net.ba

 

Muzej Sarajeva osnovan je 1949. godine sa zadatkom da prikuplja, proučava, i muzeološki prezentira društvenu, ekonomsku i kulturnu historiju Sarajeva od najstarijih vremena do danas. U bogatim muzejskim zbirkama – arheološka, etnološka, orijentalna, umjetnička i istorijska – koncentrisan je bogat dokumentarni materijal za proučavanje istorije grada. Specifičnost ovog muzeja je u tome što ima svoje depadanse koji u originalnim ambijentima prikazuju događaje ili kulturne cjeline: Svrzina kuća – muslimanska stambena arhitektura, Despića kuća – srpska trgovačka kuća, Muzej Sarajevo 1878 – 1918, Brusa Bezistan, Muzej Jevreja.

KOLEKCIJA STJEPANA MEZEA

U decembru 1961. godine, ugovorom zaključenim sa kolekcionarom Stjepanom Mezeom, Muzej je dobio interesantnu zbirku koja sadrži veliki broj eksponata, a najviše jelovnika skupljanih širom svijeta. Predmeti datiraju dijelom iz XVIII vijeka, a najviše iz XIX vijeka, i izrađeni su od papira, svile, kože, drveta, mermera i željeza. Pored jelovnika i ugostiteljskog pribora Meze, je zavjetovao Muzeju umjetničke slike, fotose, plakate, namještaj, ikone, oružje, ukrasne predmete, pribor za pušenje, medalje, povelje itd.

Baščaršija

Bascarsija