Obavijest o uplati boravišne takse

Boravišna taksa je paušalni novčani iznos koji plaća lice, domaći  ili strani državljanin, koje izvan svog prebivališta koristi usluge smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja turistička ili ugostiteljska djelatnost. Boravišna taksa se plaća po svakom ostvarenom noćenju.

Pravna i fizička lica, obveznici uplate boravišne takse, obavezni su plaćati boravišnu taksu na Transakcijski račun Turističke zajednice Kantona Sarajevo broj: UniCredit Bank d.d. broj: 338-000-22100192- 63 (Depozitni račun Kantona  Sarajevo), Konto prihoda: 722423, Svrha uplate: Boravišna taksa po kantonalnim propisima.

Odlukom o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu određena je visina boravišne takse.

(1) Boravišna taksa za 2017. godinu iznosi 2,00 KM.
(2) Dnevna boravišna taksa za 2017. godinu iznosi 1,00 KM.
(3) Za fizička lica koja pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu utvrđuje se boravišna taksa u godišnjem paušalnom iznosu od 50,00 KM, za svaki krevet i smještajnu jedinicu, koja se koristi za pružanje usluga smještaja.

Obveznik uplate boravišne takse Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo je:

a) pravno ili fizičko lice koje pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja
ugostiteljska djelatnost,
b) putnička agencija organizator putovanja, koja plaća dnevnu boravišnu taksu po svakom
grupnom dolasku turista u turističko mjesto bez noćenja,
c) fizičko lice koje pruža uslugu smještaja u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu.
Boravišnu taksu ne plaćaju djeca do 12 godina starosti, a boravišnu taksu umanjenu za 50%
plaćaju lica od 12 do 18 godina starosti.

Napomena:
– Prilikom uplate boravišne takse u polja „poziv na broj“ i „budžetska organizacija“ upisati nule.
– Za sve ostale informacije pročitati Zakon o turizmu Kantona Sarajevo („Službene novine KS“,
broj 19/16, 31/17 i 34/17)