KANTON SARAJEVO ĆE U 2021. GODINI DOBITI MODERNU TURISTIČKU SIGNALIZACIJU U SKLADU SA EU STANDARDIMA

Turistička zajednica Kantona Sarajevo, u skladu sa svojim Programom rada i Finansijskim planom za 2021. godinu, a u interesu članova TZKS, formirala je stručno radno tijelo čiji je zadatak izrada Elaborata turističke signalizacije u Kantonu Sarajevo. 

 

Nakon prihvatanja projektnog zadatka od strane upravljačkih struktura TZKS, pristupit će se izradi Elaborata, koji će u nacrtnoj verziji biti dostupan svim članovima TZKS za sve eventualne sugestije. Usvojeni Elaborat bit će temelj za izradu izvedbenog projekta u skladu sa EU standardima, a izvođač radova bit će izabran putem javnog oglasa. 

 

Planirano je da moderna turistička signalizacija u Kantonu Sarajevo bude postavljena do kraja 2021. godine. Rješavanjem problema turističke signalizacije, dat će se značajan doprinos razvoju turističke privrede u Kantonu Sarajevo.