ATRAKTIVNI PAKETI ZA TURISTE U CILJU POBOLJŠANJA STANJA TURISTIČKE PRIVREDE

Na zajedničkom sastanku u Sarajevu, kojem su prisustvovali nj.e. Šerif Mujkanović, ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prof.dr. Mufik Muslić, predsjedavajući Povjerenstva Turisičke zajednice Kantona Sarajevo, Senad Halilović, predsjednik Udruženja turističkih privrednika Bosne i Hercegovine, Vedrana Vikić Musić, menadžer Međunarodnog aerodroma Sarajevo  i Suad Drpljanin, direktor agencije Bosnia Travel, dogovoreni su konkretni potezi u cilju oživljavanja i poboljšanja trenutnog stanja turističke privrede.

 

Sastanak je održan u cilju zajedničkog angažovanja navedenih organizacija u saradnji s ambasadorom Mujkanovićem, u vezi promocije turističkih potencijala i desitnacija turistima iz UEA.

 

Na osnovu statističkih podataka Turističke zajednice KS turisti iz UEA s u tokom 2019. i 2020. godine imali značajan broj dolazaka u KS. U 2020. godini za deset mjeseci zabilježen je dolazak više od 5.000 turista iz UAE koji su ostvarili više od 25.000 noćenja. U 2019. godini broj dolazaka je premašio 25.000 a noćenja je bilo više od 90.000.

 

U trenutnoj situaciji pandemije građani UEA imaju bezvizni režim, bez dodatnih zahtjeva, što je učesnike sastanka opredjelilo da se u narednom periodu posebna pažnja posveti turistima iz UEA.

 

Dogovoreno je da će Turistička zajednica KS sa Udruženjem turističkih privrednika BiH i turističkim agencijama organizirati dolazak vodećih tour operatera, blogera i predstavnika javnog informisanja iz UEA u Sarajevo. U tome će pomoći ambasador Mjukanović, koji će razgovarati sa tour operaterima i blogerima  iz UEA i dogovoriti konkretne vidove saradnje između njih i Turističke zajednice KS, Udruženja privrednika BiH i  domaćih agencija.

 

Prema dogovoru, Turistička zajednica KS, Udruženje privrednika i agencije će sa hotelijerima i KJP ZOI’84 napraviti atraktivne pakete za boravak turista iz UAE, prema njihovim željama i interesima.

 

Turistička zajednica KS će od 01.01.2021. godine otvoriti turistički informativni centar na Međunarodnom aerodromu Sarajevo i stvoriti preduslove da svaki gost – turista bude kvalitetno informisan o turističkim potencijalima KS, destinacijama i drugim informacijama za ugodan boravak u Sarajevu i BiH. Sarajevski aerodrom  će u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima  stvoriti sve preduslove za prijem i prolaz turista UEA na aerodromu.

 

Na sastanku je dogovoreno i da će Turistička zajednica KS osigurati adekvatne količine propagandnog materijala i dostaviti Ambasadi BiH u  UAE (Abu Dhabi).