Anketa Razvoj održivog turizma u BiH (USAID)

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u sklopu projekta “Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini ” vrši istraživanje s ciljem boljeg razumijevanja i planiranja razvoja turističkog sektora Bosne i Hercegovine. Program projekata vrijedan je 20 miliona dolara, a aktivnosti iz oblasti turizma planirane su za period od narednih pet godina.

Molimo sve turističke subjekte da odvoje 15-20 minuta vremena i da popune ovo istraživanje o svom poslovanju, tržištima i izazovima sa kojima se suočavaju.

 

Anketa  je na bosanskom jeziku, a nalazi na sljedećem linku: https://bit.ly/3pggdlv Svi prikupljeni pojedinačni podaci su povjerljivi i neće se dijeliti sa drugim stranama.