Analiza sektora turizma u Bosni i Hercegovini

Projekat EU4Business, u sklopu sveobuhvatne analize sektora turizma u Bosni i Hercegovini, provodi istraživanje s ciljem da se osigura pouzdana osnova za programiranje mjera politike za podršku privrednom razvoju sektora turizma u BiH, procjenu uspješnosti i konkurentnosti sektora, spisak prepoznatih glavnih izazova i mogućnosti za budući razvoj, te preporuke za strateške intervencije sa setom konkretnih mjera,  predstavljenih po redu prioriteta za njihovo provođenje, a s obzirom na situaciju vezanu za COVID-19.

Molimo Vas da izdvojite 5 minuta Vašeg vremena i iskažete vaš stav o tome koji su ključni faktori uspjeha za održavanje i povećanje konkurentnosti turizma u BiH, a šta su glavna ograničenja. Anketu je potrebno popuniti do 20.11.2020. godine: https://forms.gle/6S2UFNgRBWbuS5tj7​