ŠANSA ZA TURISTIČKI RURALNI RAZVOJ U DOBA PANDEMIJE KORONAVIRUSA

Centralna konferencija „Turizam i ruralni razvoj Kantona Sarajevo“ u organizaciji Turističke zajednice Kantona Sarajevo održana je danas u Sarajevu, kao jedna od tri konferencije koje ova turistička zajednica organizira u povodu obilježavanja Svjetskog dana turizma.

Konferenciju je otvorila Edita Đapo, federalna ministrica okoliša i turizma, koja je naglasila neophodnost strategije razvoja turizma – koja bi definisala i regulisala između ostalog i ruralni razvoj, a čija je važnost posebno uočena u vemenu pandemije koronavirusa koja je otvorila nove i veće mogućnosti za ovaj vid turističkog djelovanja i napretka.

Podršku konferenciji i nastojanju da se turistički djelatnici suoče s aktuelnom problematikom, pratećim pitanjima ruralnog razvoja i mogućim rješenjima  postojećih problema dao je i Draško Jeličić, ministar privrede Kantona Sarajevo.

Panelisti konferencije bili su predstavnici Ministarstva privrede KS, Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA), profesori iz struke, Udruženje Alterural Sarajevo, te uspješna registrovana seoska domaćinstva. Među ostalim učesnicima bili su predstavnici Privredne komore FBiH, Privredne komore KS, Zavoda za zaštićena prirodna područja KS,  Zadružni savez FBiH, Udruženje turističkih privrednika BiH, predstavnici općina u Kantonu Sarajevo, Sarajevo Navigator, registrovana seoska domaćinstva, turističke agencije i udruženja.

Na konferenciji je predstavljena nova brošura “Oko Sarajeva”, Turističke zajednice Kantona Sarajevo. Autor brošure je Tim Clancy a urađena je na bosanskom i engleskom jeziku, koja će narednom periodu biti prevedena na druge jezike te plasirana na emitivna turistička tržišta. Sadržaj brošure čine okolna turistička područja Sarajeva s ciljem da domaćim i stranim turistima bude predočena ideja za nezaboravne izlete na koje mogu otići u blizini Sarajeva.

Konferencija je rezultirala i setom zaključaka koje će Turistička zajednica Kantona Sarajevo uvrstiti u svoj plan budućeg rada i djelovanja prema nadležnim institucijama;

 1. Turistička zajednica KS će, u saradnji s nadležnim institucijama i članovima TZKS, insistirati na izmjenama, usklađivanjem i poboljšanjem zakonodavnog okvira u dijelu registracije domaćinstava s ciljem definisanja jasnih procedura registracije i uspostave registara.
 2. Turistička zajednica KS će, u saradnji s nadležnim institucijama i članovima TZKS, uputiti inicijative za prilagođavanjem zakonske regulative stvarnim potrebama i mogućnostima ponuđača turističke ponude u ruralnom turizmu, međusobnim usklađivanjem zakonskih propisa u vezi s turizmom, ruralnim turizmom i ugostiteljstvom, te publikacijom istih na adekvatne načine kako bi pružaoci usluga imali jasniji uvid u sve procedure i obaveze.
 3. Postojeće zakone iz oblasti ruralnog razvoja i seoskog turizma treba implementirati – u skladu sa zakonskom regulativom provoditi registraciju turističkih subjekata, kontrolu pružanja usluga, prijavu boravka i noćenja turista
 4. Turistička zajednica KS će, u saradnji s nadležnim institucijama i članovima TZKS, aktivno raditi na izradi Strategije razvoja ruralnog turizma KS
 5. Vršiti stalni monitoring provođenja strategije razvoja ruralnog turizma, prikupljati i nesmetano distribuirati informacije vertikalno i horizontalno.
 6. Turistička zajednica KS će, u saradnji s nadležnim institucijama i članovima TZKS, insistirati na upostavi sistema kategorizacije smještajnih kapaciteta i usaglašavanja standarda sa EU, koji tretiraju oblast kategorizacije smještajnih kapaciteta.
 7. Turistička zajednica KS će jačati promociju ruralnog turizma kao dijela turističke ponude KS na sajmovima u zemlji i inostranstvu, podržati organizaciju događaja koji promovišu ruralni turizam u KS, podsticati izradu i razvoj autentičnih suvenira i rukotvorina koje su karakteristični za određena područja u KS
 8. Turistička zajednica KS će, u skladu sa svojim mogućnostima i ovlaštenjima, raditi na jačanju kapaciteta pružalaca usluga u ruralnom turizmu
 9. Potrebno je unaprijediti unutaropćinsku, među općinsku i među kantonalnu saradnju u cilju formiranja turističke destinacije sa naglaskom na ruralni turizam
 10. Uspostaviti sistem za edukaciju lokalnog stanovništva, posebno ruralnih područja, i uposlenika lokalne uprave o pružanju usluga, zakonskim regulativama , očuvanju životne sredine i kulturno-historijskog nasljeđa.
 11. Poticati rad inspekcijskih službi kako bi se sačuvala autentičnost ruralnog prostora i okruženja.
 12. Cijeni se da bi sve lokalne zajednice (općine) u Kantonu Sarajevo trebale da urade studiju turističkih potencijala u ruralnim područjima kao vrlo važan dokument polazni za izradu strategije i drugih planskih dokumenata razvoja turizma u KS
 13. Stručne službe lokalne zajednice trebaju biti kvalitetna logistička podrška svim vlasnicima koji žele aktivirati svoje objekte u funkciji ruralnog turizma te se cijeni se da lokalne zajednice trebaju jačati kapacitete nadležnih službi koje rade na registraciji smještajnih kapaciteta
 14. Formirati posebne budžetske stavke i planirati sredstva na svim nivoima vlasti za finansiranje i sufinansiranje projekata u ruralnom turizmu i osigurati podsticaje seoskim gazdinstvima za njihovo stavljanje u funkciju turističke ponude, sa ciljem razvoja seoskog turizma
 15. Lokalna zajednica, kantoni i Federacija BiH u narednom periodu treba da posvete veću pažnju izgradnji komunalne infrastrukture sela i turističkih destinacija u ruralnom području
 16. Turistička zajednica KS, u saradnji sa svojim čanovima i svim nivoima vlasti, treba da osigura kvalitetnu i sigurnu uslugu u seoskim domaćinstvima