OBJEDINJENI ZAKLJUČCI ZA TEMELJE STVARANJA STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA KS

Konferencija „Strategija razvoja turizma KS“ u organizaciji Turističke zajednice Kantona Sarajevo održana je u Sarajevu, kao jedna od tri planirane konferencije koje ova turistička zajednica organizira u povodu obilježavanja Svjetskog dana turizma.

Konferenciju je otvorio ambasador Johann Sattler, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, izražavajući punu podršku opredjeljenosti za zajedničko djelovanje u cilju poboljšanja turističkog stanja u KS, kao i BiH.

Podršku turističkom djelovanju u procesu pravljenja temelja Strategije razvoja turizma KS naglasio je i Draško Jeličić, ministar privrede KS.

Učesnici konferencije bili su predstavnici Ministarstva turizma i okoliša FBiH, Ministarstva privrede KS, JU  Zaštićena područja KS, Udruženja turističkih privrednika BiH i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu iz oblasti turizma. Svojim prisustvom i aktivnim učešćem, doprinos konferenciji dali su i predstavnici  Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva za boračka pitanja KS, Ministarstva za rad i socijalnu politiku KS, Turističke zajednice TK, Privredne komore FBiH, UNDP-a, SERDA-e, Zavoda za planiranje razvoja KS, Međunarodnog aerodroma Sarajevo, ZOI84,  GIZ-a, BBI-a, Udruženja poslodavaca FBiH, Udruženja turističkih vodiča  KS “Vučko”, Udruženja Hagada kao i druge organizacije koje su u svom radu aktivno uključene u turizam i njegov razvoj.

Ideja i cilj konferencije je suočavanje s problemima u turističkom sektoru i predlaganje konkretnih rješenja. Na kraju konferencije formirani su i zaključci koje će Turistička zajednica Kantona Sarajevo uvrstiti u svoj plan rada upućivanjem inicijativa prema nadležnima, za njihovu implementaciju sve do konačne izrade i implementacije Strategije razvoja turizma KS.

Prvi set zaključaka konfrerencije „Strategija razvoja turizma KS“:

 1. TZKS će sa svojim partnerima i članovima TZKS aktivno učestvovati na izradi Strategije razvoja turizma FBiH, kao i na dopunama i izmjenama zakonskih akata iz oblasti turističke privrede
 2. TZKS će podržati razvoj i jačanje programskih aktivnosti JU Zaštićena područja KS kao značajnog segmenta koji doprinosi razvoju održivog turizma u KS
 3. TZKS će u svojim programskim ciljevima dati puni doprinos u oblasti jačanja privatnog i javnog partnerstva u turističkim projektima i proizvodima
 4. TZKS će u saradnji s nadležnim institucijama raditi na hitnoj liberalizaciji viznog režima
 5. TZKS će pokrenuti inicijativu da se u svim ambasadama i konzularnim predstavništvima uspostavi sektor za turizam ili zaduži jedno lice koje bi se bavilo promocijom turizma
 6. TZKS će u saradnji s nadležnim institucijama pokrenuti set pitanja u cilju rješavanja migrantske krize, problema prosjačenja i drugih negativnih pojava koje narušavaju turistički ambijent u KS
 7. TZKS će u narednom periodu u saradnji sa turističkim zajednicama i turističkim organizacijama s područja cijele BiH raditi na zajedničkom nastupu i promociji turističkih potencijala na regionalnom i svjetskom tržištu
 8. TZKS će u saradnji s nadležnim institucijama i članovima TZKS insistirati na promjenama i usklađivanju zakonske legislative iz oblasti turizma u KS i FBiH
 9. Uspostaviti efikasan destinacijski menadžment kroz TZKS koja ce biti fokalna tačka za integraciju i saradnju privatnog, javnog i nevladinog sektora u turizmu
 10. Kreirati sektorsku strategiju razvoja održivog turizma (sedam godina) koja ce biti osnov i okvir za razvoj turizma u KS, te implementaciju programa marketinga
 11. Razvijati turističku infrastrukturu i usmjeravati/poticati investicije u turizmu u skladu sa strategijom razvoja
 12. Integrisati postojece turisticke proizvode destinacije i razvijati nove inovativne turisticke proizvode koji ce omoguciti duze zadrzavanje turista, vecu potrosnju i produzetak turisticke sezone
 13. Cijeni se da turizam treba dobiti status izvozne djelatnosti
 14. Učesnici konferencije će, svako u svojoj nadležnosti, uložiti napor u stvaranju boljeg i kvalitetnijeg ambijenta za razvoj turističke privrede KS, FBiH i Bosne i Hercegovine