Turizam u BiH – kako se nosimo sa krizom, šta smo očekivali i šta smo dobili?

Molimo Vas da odvojite 10 minuta Vašeg vremena i popunite upitnik putem sljedećeg linka: 

Istraživanje koje provodi prof. dr. Almir Peštek s Ekonomskog fakulteta u Sarajevu ima za cilj procjenu efekata pandemije na turističke biznise. Namjera je utvrditi izazove sa kojim su se turistički biznisi suočili i načine njihovog prevazilaženja, te odstupanja u očekivanjima turističkih biznisa u smislu dobijanja pomoći i pomoći koja im je pružena.

Odgovori su anonimni. Hvala na pomoći!