Turistička zajednica Kantona Sarajevo okupila turističke zajednice i organizacije iz cijele BiH radi zajedničke saradnje

Na inicijativu predsjednice Turističke zajednice Kantona Sarajevo, Azre Džigal, u Sarajevu je 4. i 5. juna održan sastanak predstavnika turističkih zajednica i organizacija iz Bosne i Hercegovine. Nakon dugo vremena, ovo je bio prvi zajednički sastanak na kojem su se okupili predstavnici turističkih zajednica i organizacija iz Federacije BiH i Republike Srpske na jednom mjestu. Na višesatnom sastanku raspravljalo se o trenutnoj situaciji u tuzimu nakon pandemije COVID-19, kao i o planovima i idejama za budući period, s akcentom na zajedničkom djelovanju i boljoj koordinaciji izmedju turističkih zajednica i organizacija. Dogovorena je zajednička promocija turizma i turističke ponude cijele države, kao i izrada visokokvalitetne mape Bosne i Hercegovine sa turističkim atrakcijama na cijeloj teritoriji. Razgovaralo se i o mogućnostima zajedničkih nastupa na međunarodnim sajmovima turizma te zajedničkih aplikacija za projekte kod medjunarodnih organizacija.

Ovom sastanku su, uz domaćine iz Turističke zajednice Kantona Sarajevo, prisustvovali predstavnici turističkih zajednica Tuzlanskog i Srednjebosanskog kantona/Kantona Srednja Bosna, Turističke zajednice Grada Bihaća i Grada Tuzle, Turističke organizacije Republike Srpske, turističkih organizacija Trebinja i Pala, te predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, predstavnici udruženja Kupujmo domać, kao i incijative Odmori u BiH.

Dogovoreno je da se ovakva praksa okupljanja predstavnika turističkih zajednica i organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine nastavi i ubuduće, a naredni sastanak održat će se u Tuzli.