IZMJENE I DOPUNE Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje hotelijera/smještajnih objekata, incoming putničkih agencija i turističkih vodiča

Turistička zajednica Kantona Sarajevo objavljuje IZMJENE I DOPUNE Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje hotelijera/smještajnih objekata, incoming putničkih agencija i turističkih vodiča, čije je poslovanje onemogućeno usljed posljedica prouzrokovanih pandemijom korona virusa (COVID – 19), a u cilju pomoći održavanja radnih mjesta i osiguranja likvidnosti (izmirivanje kratkoročnih obaveza).
Izmjene i dopune Javnog poziva možete preuzeti na sljedećem linku: http://arhiva.visitsarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/05/IZMJENE-I-DOPUNE-JAVNOG-POZIVA.pdf
Prijave na Javni poziv se podnose na Obrascu, Zahtjev – prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje hotelijera/smještajnih objekata (Obrazac 1), incoming putničkih agencija (Obrazac 2) i turističkih vodiča (Obrazac 3)  koji su mogu preuzeti na web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo – rubrika Javni pozivi.
U skladu sa Izmjenama i dopunama Javnog poziva, produžava se i rok za dostavljanje prijava na 10 (deset) dana od objavljivanja Izmjena i dopuna na web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo.
Zahtjev – prijava na Javni poziv (potpisanu i ovjerenu pečatom) i dokumentaciju koja je propisana u tački III Javnog poziva (original ili ovjerenu kopiju ne stariju od šest mjeseci) subjekti dostavljaju putem pošte, na adresu: Turistička zajednica Kantona Sarajevo, ul. Dalmatinska 2/4, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA HOTELIJERIMA/SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA, INCOMING PUTNIČKIM AGENCIJAMA I TURISTIČKIM VODIČIMA “.Zbog mjera zaštite zdravlja ljudi izazvanih pandemijom korona virusa (COVID – 19), prijave na Javni poziv ne mogu se dostavljati direktno na protokol Turističke zajednice Kantona Sarajevo. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.