Rok za podnošenje prijava za nagradu “Marco Polo” produžen do 30. juna 2020.

okviru saradnje zemalja Centralna i Istočne Evrope sa Kinom, tzv. Platforma 17+1, pokrenuta je inicijativa za dodjelu nagrade za turizam “Marco Polo”.

Nagrada za turizam „Marko Polo“ ima za cilj promovisanje regionalne saradnje između 17 država Centralne i Istočne Evrope (CEE) i NR Kine, kao i da se na najbolji način prikažu lokalni običaji, historija i kultura regiona, prepoznajući važnost i doprinos turizma za razvoj najboljeg turističkog proizvoda za kinesko tržište. Države koje su se pridružile ovoj inicijativi za saradnju u oblasti turizma su: NR Kina, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija i Grčka.

Zlatne, srebrne i bronzane medalje nagrade „Marco Polo“ mogu osvojiti kineski ili turistički partneri iz zemalja CEE (turističke agencije, turističke zajednice, hoteli itd.), koji  budu napravili najbolji projektni prijedlog  i turističku ponudu koja će obuhvatati najmanje tri zemlje Centralne i Istočne Evrope.

Dobitnicima nagrada bit će obezbijeđeno besplatno učešće na štandu Turističkog koordinacionog centra (TCC) na jednom od najvećih sajmova turizma u NR Kini, jednogodišnja promocija pobjedničkog proizvoda putem komunikacionih i marketinških kanala u 17 država Centralne i Istočne Evrope i NR Kine , kao i prisustvo na Forumu na visokom nivou o saradnji u oblasti turizma između NR Kine i država CEE, na kojem će biti pozvani svi nadležni ministri za turizam.

Rok za podnošenje prijava za nagradu “Marco Polo” produžen je do 30. juna 2020. godine zbog situacije uzrokovane globalnom pandemijom virusa COVID-19.

Više informacija o nagradi, kriterijima za ocjenjivanje projekata i aplikacioni obrazac, zainteresovani turistički subjekti mogu naći u rubrici Obavještenja.