Vanredni poziv CEI za podnošenje projektnih prijedloga u svrhu rješavanja poteškoća uzrokovanih COVID-19 pandemijom

Centralno-evropska inicijativa (CEI) raspisala je Vanredni poziv za podnošenje projektnih
prijedloga u svrhu rješavanja specifičnih potreba i poteškoća uzrokovanih COVID-19
pandemijom. Sveukupni budžet Poziva iznosi 600.000 EUR, a podnositelji projektnih prijedloga
iz država članica CEI mogu aplicirati za grantove čija maksimalna vrijednost može biti 40.000
EUR.
Prioritet za dodjelu sredstava su zemlje članice CEI koje nisu članice Evropske unije,
gdje se ubraja i Bosna i Hercegovina.
Vanredni poziv za dostavu projektnih prijedloga odnosi se na tri područja intervencije:
1. Zdravstvo i telemedicina (MED)
• kupovina opreme za zadovoljavanje hitnih medicinskih potreba;
• kupovina medicinskog softvera i drugih IT alata za olakšavanje prakse telemedicine;
• organiziranje online seminara kako bi se olakšao prenos znanja između zdravstvenih
stručnjaka;
• realizacija i proizvodnja informativnog materijala (infografika, videozapisi, društveni
mediji-kampanje), olakšati širenje znanja i podizanje svijesti o mjerama, uključujući
higijenske mjere za borbu protiv širenja COVID-19;
• prevod dokumenata, informativnog materijala i istraživački rad na nacionalnim jezicima
2. Obrazovanje i e-učenje / učenje na daljinu
• kupovina opreme za potrebe e-učenja, uključujući hardver (školske digitalne ploče,
kompjuteri, laptopi, tableti, itd.) i softver (internetski alati, učenje na daljinu itd.);
• organiziranje online seminara kako bi se olakšao prenos znanja među stručnjacima za
obrazovanje.
3. Podrška mikro, malim i srednjim preduzećima
• kupovina opreme za olakšavanje “pametnog rada”, uključujući hardver (kompjuteri,
laptopi; tableti, itd.) i softver (internetski alati, platforme za “pametni rad” itd.);
• organiziranje online seminara kako bi se olakšao prenos znanja među privrednim
stručnjacima;
• konsultantske usluge radi olakšavanja inovacija, s posebnim naglaskom na digitalizaciju
firme

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 9. april 2020. godine.
Više informacija o samom projektu i uslovima apliciranja možete naći na:

https://www.cei.int/news/8810/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-
for-projects-in-field-of-healthcare