UNESCO istraživanje utjecaja pandemije corona virusa na kulturne industrije

UNESCO provodi istraživanje efekata pandemije corona virusa na kulturne industrije u Bosni i Hercegovini. Namjera je dobiti detaljni uvid u trenutnu situaciju i procijeniti efekte krize na poslovne subjekte koje imaju kulturu za osnovnu i/ili sporednu djelatnost.

Odgovori dobijeni kroz ovo istraživanje će pomoći UNESCO-u u definisanju potreba kulturnog sektora i informisanju nadležnih institucija o potrebnim mjerama za prevazilaženje krize sa ekonomskog aspekta, te se za druge svrhe se neće koristiti.

Molimo da odvojite do 10 minuta vremena i popunite upitnik. Rok za dostavu je subota 25. april 2020. godine. Odgovori su anonimni.

Hvala na pomoći!