Turistička zajednica KS izdvaja 1.000.000,00 KM za pomoć sektoru turizma

Turistička zajednica Kantona Sarajevo je na hitnim sjednicama svih njenih organa jednoglasno usvojila odluku da sredstva Turističke zajednice Kantona Sarajevo, u iznosu od 1.000.000,00 KM (jedan milion konvertibilnih maraka) koja su bila  planirana za investiranje u projekte u 2020. godini, preusmjeri na saniranje negativnih ekonomskih efekata izazvanih pandemijom koronavirusa (COVID-19) na sektor turizma. 

Turistička zajednica Kantona Sarajevo smatra da je u ovim trenucima bitno hitno reagovati, kako bi se zadržala radna mjesta u sektoru koji je najviše pogođen i najviše finansijske efekte trpi zbog novonastale situacije. 

Turistička zajednica Kantona Sarajevo je danas, 20.03.2020. godine, uputila navedenu inicijativu Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, te zamolila da resorno ministarstvo  hitno proslijedi inicijativu na usvajanje na narednoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo. 

Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo podrži prijedlog Turističke zajednice Kantona Sarajevo, sredstva bi bila dodijeljena u skladu sa jasno uspostavljenim kriterijima, onim subjektima koji su imali najveći broj prijavljenih noćenja i gostiju, a uredno su izmirivali zakonske obaveze prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo.

Od navedenih sredstava, 80% će biti raspodijeljeno hotelijerima, 15% incoming agencijama i 5% turističkim vodičima.