Turistička nagrada “Marco Polo 2020”

U okviru saradnje zemalja Centralno-istočne Evrope sa Kinom, tzv. Platforma 17+1, 2019. godine je ustanovljena nagrada za turizam “Marco Polo”.

 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u saradnji sa Centrom za turističku saradnju sa Kinom (TCC)  i kineskim partnerima objavljuje poziv za drugo dodjeljivanje nagrade za turizam “Marco Polo” (Turistička nagrada “Marco Polo 2020”).

 

Zlatne, srebrne i bronzane medalje nagrade “Marco Polo” mogu osvojiti kineski ili turistički partneri  iz zemalja centralne i istočne Evrope CEE (turoperatori, turističke agencije, itd.), sa najboljim projektnim prijedlogom  koji obuhvata lokalnu historiju, tradiciju, kulturu, kao i posebno interesantnu turističku ponudu koja će obuhvatati najmanje tri CEE zemlje.

 

Više informacija o nagradi, kriterijima za ocjenjivanje projekata i aplikacioni obrazac, turistički subjekti iz Kantona Sarajevo mogu naći u rubrici Obavještenja.