Promovisana brošura “Projektni pristup turizmu i ruralnom razvoju u Kantonu Sarajevo”

U Sarajevu je 14. decembra 2019. godine promovisana brošura pod nazivom Projektni pristup turizmu i ruralnom razvoju u Kantonu Sarajevo autora Mr. Amira Ražanice.

 

Pored autora mr. Amira Ražanice promotori brošure su bili Dr. sci Muamer Hodžić i Prof. Adisa Katović.

 

Brošura je namjenjena građanima Kantona Sarajevo koji su angažovani u turizmu ili koji imaju namjeru svoj radni angažman započeti u turizmu, organizacijama civilnog društva iz oblasti turizma, kao i vladinim tjelima s ciljem kreiranja još efikasnih mjera javne politike iz oblasti turizma. 

 

U brošuri su između ostalog obrađena pitanja: šta je projekt, kakve vrste projekata postoje, projektni pristupi, potencijalni donatori , a predstavljen je i konkretan primjer projekta iz oblasti turizma.

 

Jedan od promotora Dr.sci Muamer Hodžić je istakao „da je brošura podigla na javni nivo problem nedostatka projektnog pristupa u turističkoj ponudi u segmentu ruralnog razvoja, smanjila  problem nedostatka informacija o potencijalnim donatorima za projekte i problem odsustva standarda u apliciranju na Javne pozive za dodjelu sredstava na projektnoj osnovi u Kantonu Sarajevo“. 

 

Autor Mr. Ražanica je između ostalog naglasio da je brošura već distribuirana općinama Trnovo, Ilidža, Hadžići i Ilijaš kao i Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo.

 

Izradu brošure sufinansirala je Turistička zajednica Kantona Sarajevo.