Projekt Triple P – 3. javni poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za razvoj turizma

Povodom realizacije projekta Triple P za razvoj i promociju regionalnog turizma kojeg sprovodi Savjet za regionalnu saradnju iz Sarajeva, u toku je proces razvoja kulturnih ruta, tačnije regionalne rute/reginalnog krovnog identiteta pod nazivom „Western Balkans Crossroads of Civilisations“.

 

Projekat se implementira pod nadzorom Ekspertske radne grupe za turizam čiji su članovi predstavnici ministarstava 6 ekonomija Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Albaniju i Kosovo.

 

U okviru implementacije projekta objavljen je 3. javni poziv za dodjelu grantova. Treći poziv za dostavljanje prijedloga projekata otvoren je za lokalne vlasti, nevladine i neprofitne organizacije sa zapadnog Balkana, a usmjeren je na dodatno unapređenje infrastrukture i poboljšanje kvaliteta usluga duž četiri zajednička regionalna puta kulturološkog i avanturističkog turizma, i to zapadni Balkan: Raskrsnica civilizacija, Put rimskih arheoloških lokaliteta Ilirikum, Put Balkanskih spomenika, kao i Via Dinarica sa svim njenim avanturističkim i kulturološkim koridorima.

 

U segmentu avanturističkog turizma, Vijeće za regionalnu saradnju finansirat će aktivnosti kojima se unapređuje protok posjetilaca, uključujući digitalno i fizičko označavanje staza, razvijaju i promovišu nove tematske i inovativne avanturističke staze te lokalni pružaoci usluga iz ruralnih područja uključuju u lanac vrijednosti sektora turizma.

 

Organizacija regionalnih festivala avanturističkog i turizma na otvorenom također predstavlja aktivnost koja je prihvatljiva za finansiranje.

 

Bespovratna finansijska sredstva se mogu koristiti i za razvoj pripovijedanja, te interaktivnih i autentičnih sadržaja na lokalitetima zanimljivim posjetiocima koji putuju regionalnim kulturološkim putevima, kao i za poboljšanje protoka turista postavljanjem interpretativne i putokazne, te promotivne i digitalne signalizacije.

 

Rok za dostavljanje sažetaka projekata je 9. decembar 2019. godine. Ovo je treći i zadnji poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru tekućeg projekta Vijeća za regionalnu saradnju za razvoj turizma. Do sada je, u okviru prva dva poziva, dodijeljeno ukupno 28 grantova.

 

Više informacija o 3. javnom pozivu možete naći na linku: https://www.rcc.int/tourismgrants