Profesori Univerziteta Balearskih otoka iz Španije će održati besplatno predavanje o turizmu

Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Turistička zajednica Kantona Sarajevo organizuju dvodnevno predavanje o turizmu za studente i turističke radnike Kantona Sarajevo. Predavanje će održati tri profesora Univerziteta Balearskih otoka iz Španije: Bartolome Deya Tortella, dekan Fakulteta za Turizam, Francisco Sastre Alberti, profesor i Vicente Ramos Mir, u prostorijama Ekonomskog fakulteta.

 

Teme predavanja će obuhvatiti nekoliko oblasti iz turizma: stanje i tendencije u turizmu Balearskih otoka, uticaji turizma – slučaj voda, opći okvir turističke konkurentnosti, ekonomski uticaji na turizam, te stvaranje vrijednosti kroz iskustveni turizam.

 

Univerzitet Balearskih ostrva je jedan od pet najboljih španskih Univerziteta u oblasti inovacija i tehnološkog  razvoja, te kvaliteta istraživanja. U svijetu je među 10 najboljih po istraživanjima o turizmu i među prvih osam u kvaliteti i inovacijama u nastavi.

 

Predavanja će biti održana 17. i 18. juna 2019, u periodu od 10:00 do 14:00 sati, u Sali E-net centra Ekonomskog fakulteta (III sprat), prema rasporedu:

 

Ponedjeljak, 17. juni:

 

  • 10.00-11:10 dr Deya: Situation and tendencies of tourism in the Balearic Islands
  • 11:10-11:20 Pauza
  • 11:30-12:40 dr Deya: Impacts of tourism. The case of water
  • 12:40-12:50 Pauza
  • 12:50-14: dr Ramos: General framework of Tourism Competitiveness

Utorak, 18.juni:

 

  • 10.00-11:10  dr Ramos: Value Creation through Experiential Tourism
  • 11:10-11:20 Pauza
  • 11:30-12:40 dr Sastre: Economic Impacts of tourism
  • 12:40-12:50 Pauza
  • 12:50-14: dr Sastre: Tourism Satellite Accounts​

Predavanja su besplatna i otvorena za javnost.