Saburina kuća – Priča o saburli sarajevskoj porodici

Iznad Kovača, u Starom gradu u Sarajevu u vrijeme Osmanskog carstva živjela je jedna od najimućnijih sarajevskih porodica. Vremena su bila teška, teški su bili i ljudi, pa je porodica zbog strpljivosti s kojom su ta vremena proživjeli, dobila ime Saburi. Posljednji muški potomak porodice bio je Ibrahim-aga, koji je umro 1867. godine. Saburina kuća je obnovljena i danas je otvorena za turističke posjete da svjedoči o veličini naših predaka.

 

Selamluk i haremluk

 

Sarajevski sokaci nazive su dobili po starim i utjecajnim porodicama koje su tu živjele više stotina godina. Tako su tri mahalska, vratnička sokaka nazive dobili po bogatim kazandžijskim porodicama Ramići, Hadžišabanovići i Saburi. Stara sarajevska porodica Sabura u sokaku koji danas nosi njihovo ime, napravila je primjer raskošne bosanske kuće, građene po islamskom konceptu življenja.

 

Kuća je bila izgrađena od tesanog i lomljenog kamena na koji su naslonjeni zidovi od ćerpiča i drveta. Dvorište je bilo okruženo debelim zidovima, visokim dva metra, a avlije popločane kaldrmom. Saburina kuća je bila podijeljena na muški dio selamluk i na ženski haremluk, od kojih je svaki imao zasebnu avliju. Uz muški dio nalazila se štala za konje i kočije. U avliji je bila česma s kamenim koritom, a voda se crpila s Gazi Husrev-begovog vodovoda.

 

 

Umjesto haremluka škola, za Bregu i Sidrana

 

Početkom 20. Vijeka nestao je ženski dio kuće zajedno s baštom i pomoćnim objektima. Na njihovom mjestu izgrađena je zgrada koja danas služi kao škola, a nosi ime ove porodice.

Osnovna škola “Saburina” jedna je od najstarijih škola u gradu Sarajevu. Izgrađena je 1926. godine i njeno prvo ime bilo je “Kraljević Andrija”. Sredinom 60-ih godina prošlog stoljeća zvala se “Šesta osnova škola”. Godine 1960. zbog povećanja broja učenika uz postojeću zgradu dograđen je novi dio, a po prijedlogu općinskih organa škola je dobila ime “Ivan Cankar”. Ime Saburina konačno je dobila 1993. godine. Iako su vremenom rađene manje rekonstrukcije, svoj oblik nikada nije mijenjala, a pohađali su je, među ostalima, Goran Bregović, Abdulah Sidran, Eldin Huseinbegović i Džemal Berberović.

 

Selamluk kroz Saburinu kuću i dalje živi

 

Muški dio Sabrina kuće sa dvorištem, koji je sagrađen oko 1750., nakon više od 260 godina je obnovljen i vrata ovog svojevrsnog muzeja nekadašnjeg života u Sarajevu, otvorena su za posjetitelje. Godine 2006. Saburina kuća je proglašena nacionalnim spomenikom. Danas je to jedan od rijetkih primjera stambene arhitekture osmanskog perioda u Sarajevu.  Uz obnovu kuće razvijen je i projekat “Selamluk”, kojem je cilj da što autentičnije predstavi kulturu življenja u Sarajevu za vrijeme vladavine Osmanskog carstva.

 

 

Saburina kuća se nalazi na Vratniku u ulici Saburina br. 6.