Međunarodna konferencija o intepretaciji naslijeđa u Sarajevu

U Sarajevu se od 31. maja do 3. juna 2019. godine održava sedma konferencija posvećena interpretaciji baštine koju organizuje “Interpretiraj Europu”, u saradnji sa agencijom “2MB”.

 

Konferencija “Angažovanje raznolikosti” će okupiti vodeće stručnjake u oblasti interpretacije kulturnog, historijskog i prirodnog naslijeđa,  muzealce i predstavnike/ce različitih evropskih institucija u polju naslijeđa iz 25 zemalja svijeta.

 

Ovo je prva konferencija “Intepretiraj Europu” koja se organizuje u zemlji koja nije članica Europske unije.

 

Organizacija “Interpretiraj Europu” djeluje od 2014 kao evropska platforma za saradnju i razmjenu znanja, posebno u istraživanju i obrazovanju. Danas broji više od 900 članova iz preko 50 zemalja Europe i svijeta.

 

Konferencija se realizuje u partnerstvu sa: Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, Zavod za zaštitu kulturnog, historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Sarajevska žičara, KUD Baščaršija, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Muzej  zločina protiv čovječnost i genocida 1992-1995, Galerija 11/07/95, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini,  Gazi Husrev-begova biblioteka.

 

Više detalja o ovom događaju možete naći na: http://interpreteuropeconference.net/.