Kuća Alije Đerzeleza, heroja usmenih legendi iz 17. vijeka

Kuća Alije Đerzeleza, koja je sagrađana u 17. vijeku, jedan je od najposjećenijih muzeja u Sarajevu. Restaurirana je 1999., a 2016. godine ustupljena je Upravi Grada Istanbula. Na listi je nacionalnih spomenika BiH.

 

O Alijinoj smrti i danas se mnogo govori, ali niko sa sigurnošću ne može reći kako je umro bosanski heroj. Njegova je smrt na različite načine u mnogim pjesmama opjevana. Neki su kazivali da ga je pogubio Vuk Jajčanin, da ga je zatekao na molitvi, te mu se prikrao i sabljom ga posjekao, jer Alija, iako je vidio da će poginuti, nije htio da prekine molitvu a u drugoj pjesmi Aliju je pogubio neki hajduk. U općini Mrkonjić, postoji turbe za koje se vjerovalo da je u njemu sahranjen Alija Đerzelez.  Stari su ljudi pričali da se buzdovan Alije Đerzeleza čuvao u Sarajevu, u tekiji „Sedmorice braće”, ali kada je jednom prilikom Sarajevo gorjelo, propao je tada i Alijin buzdovan.

 

 

O Aliji Đerzelezu u starom Sarajevu mnogo se pričalo. Pisao je o njemu nobelovac Ivo Andrić, opjevan je u mnogim pjesmama, kao zaštitnik podčinjenih, pravde i vjere. Legende o njemu i danas žive. Gradu Sarajevu je od posebne kulturne i historijske vrijednosti graditeljski kompleks “Kuća Alije Đerzeleza” koja se nalazi u sarajevskoj mahali Vrbanjuša, na uglu ulica Sagrdžije i Alije Đerzeleza , na sjevernoj padini grada.

 

 

Kuća  je podignuta u 17. vijeku i građena je namjenski, kao stambeni objekat za bogatu zanatlijsku porodicu. Do danas nisu pronađeni tačni podaci o osnivaču i graditelju ali se zna da su posljednjih 200 godina vlasnici bili iz porodice Čejvan, u čijem je posjedu objekat bio do prije nekoliko godina. Izgrađena je kao jednospratnica,, sa svim elementima koji karakterišu stambenu arhitekturu Osmanlija. Sagrađena je od tradicionalnih materijala – kamena, ćerpiča, drveta i kovanog željeza. Restaurirana je 1999. godine i tako je sačuvana od urušavanja. Uređeni su enterijeri i opremanje objekta, a slikar konzervator Nihad Bahtijarević uradio je rekonstrukciju i restauraciju zidnih slikarskih dekoracija, kao i slikarskih dekoracija na musanderama (od drveta skovani i rezbarijom ukrašeni zidni ormari duž cijelog jednog zida sobe).

 

U aprilu 2016. godine Kuća Alije Đerzeleza sa svim pratećim prostorima bez naknade na pet je godina ustupljena Upravi Grada Istanbula. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 2005. godine ovu je kuću proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.