Ove godine će biti završeno uređenje šetališta duž Bulevara branilaca Dobrinje

Općina Novi Grad Sarajevo pokrenula je proceduru javne nabavke za odabir izvođača radova za nastavak uređenja šetališta na Bulevaru branilaca Dobrinje.

 

Realizacijom ove faze projekta bit će završeno uređenje kompletnog šetališta duž naselja Dobrinja.

 

U proteklom periodu uređeno je i redizajnirano 760 metara šetališta čime je obogaćen sadržaj pješačke zone, a u narednom periodu bit će nastavljen redizajn centralnog zelenog pojasa, izgradit će se odmarališta sa klupama, a postojeća hortikultura upotpunit će se sa novim zelenilom. Završetkom radova ovaj dio Novog Grada poprimit će sasvim novi i ljepši izgled.

 

Pored navedenog u okviru ove faze radova planirana je i zamjena dotrajalih ploča u dužini od oko 240 metara.

 

Osim uređenja šetališta, u centralnom dijelu Dobrinje u narednom je periodu planirana izgradnja trga koji će nositi naziv „Trg bosansko – američkog prijateljstva“. Bit će to mjesto okupljanja i kulturnih dešavanja u ovom dijelu grada, gdje će se moći održavati muzičke manifestacije, koncerti, kino i pozorišne predstave na otvorenom, te sajamski sadržaji.

 

Urađen je idejni projekat centralnog trga, a u narednom periodu pokrenut će se aktivnosti na realizaciji projekta.