Fotografi koji slikaju Sarajevo: Tarik Jesenković

Tarik Jesenković je rođen 1967. godine u Sarajevu. U rodnom gradu završio je Školu primijenjenih umjetnosti, Odsjek za opremu knjiga i novina, a potom i Akademiju likovnih umjetnosti, Odsjek za grafički dizajn u klasi profesora Mladena Kolobarića.

 

Fotografija je Tarikova velika ljubav, a njegov rad zapazili su i urednici Photo Voguea, odjeljka web portala Vogue Italia, gdje vladaju veoma strogi kriteriji.

 

Svoje radove kontinuirano predstavlja putem interneta i na društvenim mrežama.

 

Član je Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine (ULUPUBIH).