Turistička zajednica KS zabilježila porast dolazaka i noćenja turista u 2018.

Više od pola miliona dolazaka i više od million noćenja

 

Kanton Sarajevo u toku 2018. godine posjetiilo je 573.227 turista ( rast 18,8% ) a ostvareno je 1.189.159 noćenja (rast 22,9% ). Strani turisti zabilježili su rast broja dolazaka za 18,1% ili 498.885 turista i rast ostvarenog broja noćenja za 22,7% ili 1.060.988 noćenja. Domaći turisti zabilježili su rast broja dolazaka za 24,2% ili 74.342 turista i rast broja ostvarenih noćenja za 24,8% ili 128.171 noćenja.

 

Dominira hotelski smještaj

 

Broj smještajnih objekata iznosi 350.  Ukupan broj soba (6.091) viši je za 12,4%, dok je broj kreveta (13.710) viši za 15,9% u odnosu na prethodnu godinu. U 2018. godini otvoreno je ukupno 143 novih objekata, a od tog broja su 4 hotela, 2 hotela sa 5* i 2 hotela sa 4*, 2 aparthotela sa 4*, i objekti iz kategorije ostalog smještaja. Tokom 2018. godine dominira promet u hotelima, tako da je u njima boravilo 515.285 turista, procentualno 89,9% od ukupnog broja turista, i ostvareno je 1.021.452 noćenja, ili procentualno 85,9% od ukupnog broja noćenja.

 

 

Najviše turista iz Turske, Hrvatske, Kine…

 

Najviše ostvarenih dolazaka i noćenja zabilježeno je u općinama Ilidža, Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća, Hadžići.Najveći rezultati u 2018. godini, u usporedbi sa prethodnom godinom ostvareni su sa tržišta Turske, Hrvatske, Kine, U.A.E., Slovenije, Saudijske Arabije, Njemačke, Srbije, SAD i Italije.  Apsolutni hit u 2018. godini je Kina, koja se nalazi na trećem mjestu po broju dolazaka i šestom mjestu po broju ostvarenih noćenja, uz porast broja dolazaka od 118,7% i noćenja za 114,5%. U strukturi ukupnih dolazaka turista u Kanton Sarajevo 87,0% dolazaka ostvarili su strani turisti, dok je zastupljenost stranih turista u ukupnim noćenjima 89,2%.Prosječna dužina boravka turista iznosila je 2,1 dana, dok su strani turisti u prosjeku ostajali također 2,1 dan. Kanton Sarajevo su 2018. godine posjetili turisti iz 167 država svijeta.