Turistička zajednica Kantona Sarajevo sufinansira projekte kulture i umjetnosti grada Sarajeva

S ciljem unapređenja rada institucija  kulture i umjetnosti grada Sarajeva i očuvanja kulturno historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine, u  prostorijama Turističke zajednice Kantona Sarajevo potpisano je više ugovora sa intitucijama kulture i umjetnosti. Vrijednu finansijsku podršku su dobili Zemaljski muzej BiH, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Narodno pozorište Sarajevo i Sarajevska filharmonija.

 

Izuzetno sam sretan zbog današnjeg potpisivanja ugovora sa Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo, posebno jer su prepoznali naš dugogodišnji problem dotrajalih električnih instalacija koje su stare četrdesetak godina i ozbiljno ugrožavaju vrijedne eksponate našeg muzeja. Pored obnove instalacija, ova donacija će omogućiti i kvalitetan vanjski vizuelni identitet muzeja i siguran sam uveliko pomoći u daljem radu Zemaljskog muzeja, kao veoma značajnoj instituciji kulture Bosne i Hercegovine. Sretan sam što je Turistička zajednica prepoznala naš problem i ponudila rješenje koje će uveliko poboljšati rad i sadržaje našeg muzeja – rekao je Mirsad Sijarić, direktor Zemaljskog muzeja.

 

 

Želim da se od sveg srca zahvalim Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo na vrijednoj donaciji koja će nam pomoći da riješimo dugogodišnji problem grijanja muzeja, i na taj način sačuvamo naš fond od preko 400.000 predmeta, među kojima su i brojni rariteti – izjavila je Naida Sijerčić u ime Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.

 

 

Ovdje počinje jedna velika priča, jer je ovo prvi put da sa Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo ostvarimo ovakav projekat. Ovim sufinansiranjem počinje saradnja kulture i turizma koja će doprinjeti  jačanju kvaliteta programskog sadržaja Narodnog pozorišta i oživljavanja ljetne sezone u Pozorištu kada upravo naš grad posjećuje najviše turista – izjavio je Izudin Bajrović, direktor Narodnog pozorišta u Sarajevu.

 

Kao i većina institucija kulture, i Sarajevska filharmonija ima problem finansijskih sredstava. Ova značajna finansijska sredstva koja ćemo dobiti po prvi put od Turističke zajednice Kantona Sarajevo će pomoći jačanju programskih sadržaja Sarajevsjke filharmonije i omogućiti nam više koncerata u našoj Bosni i Hercegovini – rekao je Samir Lokvančić, direktor Sarajevske filharmonije.

 

 

Jedna od prvih aktivnosti po dolasku na čelo Turističke zajednice Kantona Sarajevo je bila analiziranje potreba ustanova kulture i umjetnosti grada Sarajeva. Složili smo red prioriteta i upravo jedan od prvih sastanaka koje sam održao je bio sa direktorom Zemaljskog muzeja, sa ciljem da riješimo probleme jedne tako značajne ustanove za grad Sarajevo i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Siguran sam da će sufinansiranje ovih ustanova ojačati i turističku ponodu Sarajeva i pomoći razvoju kulture i turizma našega grada. Ovo je prvi put da Turistička zajednica Kantona Sarajevo učestvuje sa finansijskim sredstvima u pomoći u radu značajnih ustanova za grad Sarajevo i ujedno i prilika da se i ostali uključe u podršku razvoju kulture, umjetnosti i turizma Sarajeva i Bosne i Hercegovine – izjavio je Midhat Hubijar, predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

 

Ovo je samo prvi u nizu aktivnosti Turističke zajednice Kantona Sarajevo. Turistička zajednica Kantona Sarajevo će i dalje shodno svojim mogućnostima nastaviti s promocijom Sarajeva, jačanjem kulture i umjetnosti kao značajnim segmentom razvoja turizma i podržavanjem svih projekata koji će potencijalnim turistima uljepšati i obogatiti boravak u našem gradu.