Hubijar: „Želimo afirmisati i zadržati mlade u KS“

Turistička zajednica Kantona Sarajevo, na inicijativu predsjednika Midhata Hubijara, stipendira učenike i studente u Kantonu Sarajevo, koji se tokom tekuće školske/akademske godine bave tematikom turizma, njegovog razvoja i unapređenja.

 

Ugovore o sufinasiranju učeničkih/studentskih radova predsjednik Hubijar potpisao je sa studentima koji su svoje radove prijavili putem Javnog poziva Turističke zajednice a koji će biti zavšeni u ovoj akademskoj godini.

 

 

Ugovore su potpisali studenti Sanja Tufo i Mahira Čaušević (Ekonomski fakultet u Sarajevu), te Ilona Lalić, Muniba Orić i Afan Katica (Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu).

 

Studenti su, iznenađeni ovim vidom podrške Turisičke zajednice Kantona Sarajevo, koju do sada nisu imali, zahvalili na ukazanoj prilici da svojim radovim utječu na poboljšanje turizma u KS, te obećali da će sa zadovoljstvom u budućnosti participirati u afirmaciji turističke ponude.

 

 

Predsjednik Hubijar je naglasio važnost mladih za budućnost, iskazao uvjerenje da im je neophodna podška kako ne bi napustili državu, te da svoju kreativnost i sposobnost trebaju ulagati i pokazati u svojoj zemlji.