Sarajevo u očima fotografa: Amina Alađuz-Lomigora

Rođena u Sarajevu, Amina Alađuz-Lomigora oduvijek je osjećala ljubav prema umjetnosti i fotografiji dajući im značajnu ulogu u svom životu. Fotografija je za nju idealan način da kroz objektiv pokaže kako doživljava okolinu, a Sarajevo je samo po sebi, veli, velika inspiracija. Posebno je raduje kada fotografijom ispriča dobru priču o njemu i njegovim stanovnicima.