Muzej Pravoslavne Crkve

Muzej Stare pravoslavne crkve u Sarajevu, nastao 1889. godine iz crkvene riznice, posjeduje ukupno 700 vrijednih eksponata, koji se dijele u tri grupe: izuzetno značajna ikonografska zbirka, za koju se procjenjuje da je po vrijednosti peta zbirka ikona u svijetu, kujundžijski radovi (potiri od zlata), te bogoslužbene odore, koje su veoma stare i datiraju od 15. do 19. stoljeća.Muzej posjeduje veoma vrijedne stare umjetničke slikarske radove, stare rukopisne i štampane knjige, crkvene tkanine i vez, stari novac, etnografske rekvizite zavjetnog karaktera, starinsko oružje, duborezačke rukotvorine i zbirku obrađenog kamena. Najbrojniji predmeti su radovi domaćih i stranih slikara. U Muzeju se čuva i nekoliko rukopisnih i štampanih crkvenih knjiga velike vrijednosti, od kojih je najpoznatiji novokanon Sarajevska Krmčija, napisana na pergamentu u XIV vijeku.

Baščaršija

Bascarsija