Gazi Husref Begov Muzej

MAIL: muzej-gazi@hotmail.com

 

Muzej je posvećen Gazi Husrev-begu (1480 – 1541. godine), upravitelju Bosne i jednom od najvećih graditelja Sarajeva i historijatu njegovog vakufa (zadužbine).   Muzej je smješten u prostoru Kuršumlije medrese (visoke škole), jedne od brojnih građevina koje je Gazi Husrev-beg podigao u Sarajevu. Muzejska postavka sastoji se od osam tematskih cjelina raspoređenih u nekadašnjim učionicama. Posjetitelji se kroz ove cjeline mogu upoznati sa Gazi Husrev-begom kao historijskom ličnošću, sa njegovim vakufom, kao i sa Gazi Husrev-begovom medresom. U centralnoj prostoriji Kuršumli medrese – dershani (predavaonici) smještena je kolekcija raritetnih predmeta vakufa, tu je i soba sa instrumentima zaodređivanje vremena(muvekkithana), soba sa starim fotografijama Gazi Husrev-begovog vakufa, kao i soba posvećena stradanju objekata vakufa tokom opsade Sarajeva 1992 – 1995. godine.

 

Baščaršija

Bascarsija