Istraživanje zadovoljstva stranih turista turističkom ponudom Kantona Sarajevo

Turistička zajednica Kantona Sarajevo realizirala je pilot projekat ‘Istraživanje zadovoljstva stranih turista turističkom ponudom Kantona Sarajevo’. Osnovni cilj pilot projekta je identifikacija profila stranih turista koji posjećuju Kanton Sarajevo, te mjerenje stepena zadovoljstva stranih turista pojedinim elementima turističke ponude Kantona Sarajevo.

 

Rezultati provedenog istraživanja ukazuju na raznolikost u tržišnim profilima stranih turista koji posjećuju Kanton Sarajevo, te otkrivaju ključne prednosti i nedostatke Kantona Sarajevo kao turističke destinacije.

 

Ključni nalazi provedenog pilot istaživanja su:

 

  • Motiv dolaska: Odmor i opuštanje je primarni motiv dolaska za 74,8% turista. Među turistima koji su motivirani odmorom i opuštanjem približno je jednak udio onih koji odsjedaju u hotelskom, hostelskom i privatnom smještaju. Upoznavanje kulture/kulturnih znamenitosti primarni je motiv dolaska za 58,8% turista.
  • Karakteristike putovanja: Internet je primarni izvor informacija o destinaciji Sarajevo za 60,1% turista, te preporuka rodbine i prijatelja (42,4%). Ostali izvori su mediji (9,2%), štampani turistički vodiči (9,4%) i preporuke putničke agencije (11,9%). Samostalno organizovanje putovanja direktno putem interneta dominantan je način dolaska turista u Kanton Sarajevo, odnosno 56,7% turista je organizovalo putovanje direktno putem interneta.
  • Karakteristike boravka: Turisti u Kantonu Sarajevo uglavnom borave do tri dana (69,1%). Među turistima koji borave do tri dana približno je jednak udio onih koji odsjedaju u hotelima, hostelima i privatnom smještaju.
  • Zadovoljstvo elementima turističke ponude: Turisti su iskazali vrlo visok stepen zadovoljstva za gostoljubivost lokalnog stanovništva, kvalitetu gastronomske ponude i sveukupnu ‘vrijednost za novac’. Visok stepen zadovoljstva turisti su iskazali za ponudu turističkih aktivnosti/sadržaja (muzeji, galerije, historijske znamenitosti, itd) i ponudu lokalnih proizvoda i suvenira. Srednji nivo zadovoljstva turisti su iskazali za kvalitetu ponude turističkih sadržaja na otvorenom, kvalitetu noćnog života i zabave i za mogućnosti kupovine/shoppinga.  Turisti su  veoma zadovoljni socijalnim elementima turističke ponude  (lična sigurnost i ‘family friendly’ okruženje),  a nezadovoljni kvalitetom lokalnog prijevoza i jasnoćom putokaza, odnosno turističke signalizacije.
  • Ključne prednosti i nedostaci destinacije: Prema mišljenju turista, ključne prednosti Kantona Sarajevo kao turističke destinacije su ‘raznovrsna i slikovita arhitektura’, ‘gastronomska ponuda’, ‘gostoljubivost i ljubaznost ljudi’, te ‘kulturno bogatstvo’. S druge strane, ključni nedostaci Kantona Sarajevo kao turističke destinacije su: ‘čistoća/uređenost destinacije’ i ‘loša javna infrastruktura’ (javni prijevoz i gužva u prometu).
  • Sveukupno zadovoljstvo i buduće namjere: 90% turista je veoma zadovoljno boravkom u Kantonu Sarajevo, te namjerava pozitivno govoriti o ovoj destinaciji svojoj rodbini i prijateljima/poznanicima. Također, više od 80% turista smatra da posjeta Kantonu Sarajevo predstavlja ‘dobru vrijednost za novac’, te namjerava  preporučiti destinaciju rodbini, prijateljima/poznanicima. Čak 80% turista je iskazalo želju da u budućnosti ponovo posjeti Kanton Sarajevo.

 

Pilot projekat pruža informacijsku osnovu za donošenje odluka koje se tiču strateškog upravljanja turizmom u Kantonu Sarajevo, razvoja turističkog proizvoda, te planiranja i implementacije marketinških aktivnosti na ključnim emitivnim tržištima.

 

Prikupljanje podataka  (terensko istraživanje) odvijalo se  u periodu od 09.08. 2017. do 10.09. 2017. na više lokacija u Kantonu Sarajevo.  U prikupljanju podataka korištena je metoda ličnog intervjua, a osnovni instrument prikupljanja podataka bio je strukturirani upitnik. U istraživanju je učestvovalo 1.000 turista koji dolaze iz 60 zemalja svijeta. Turistička zajednica Kantona Sarajevo realizirala je pilot projekat u saradnji sa prof. dr Almir Peštek i doc. dr Merima Činjarević.

 

Nakon provedenog pilot projekta, namjera Turističke zajednice Kantona Sarajevo je uspostavljanje sistema kontinuiranog mjerenja zadovoljstva turista turističkom ponudom Kantona Sarajevo.