Promocija Sarajeva kao univerzitetskog grada

U cilju promocije Sarajeva kao najstarijeg i najvećeg bosanskohercegovačkog studentskog centra, Turistička zajednica Kantona Sarajevo danas je ozvaničila saradnju sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Sarajevu.

 

Svake godine sve veći broj stranih studenata upisuje studije na Univerzitetu u Sarajevu. Najviše studenata na programe razmjene dolazi iz Italije i Njemačke, potom Španije, Turske i zemalja regiona. Kako bi upotpunili studentski život u Sarajevu, Studentski parlament UNSA organizuje društvene, kulturne i sportske događaje za akademsku i studentsku zajednicu, a značajnu podršku ubuduće imaće i od Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

 

“Saradnjom sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Sarajevu želimo stranim studentima i studentskoj populaciji predstaviti Sarajevo kao univerzitetski centar i omiljenu studentsku turističku destinaciju,” kazao je Nermin Muzur, predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo. “U tom kontekstu, Turistička zajednica KS će podržati aktivnosti naših studenata kako bi u narednom periodu što više događaja u njihovoj organizaciji imalo međunarodni karakter,” zaključio je Muzur.

 

 

Merim Serdarević, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu istakao je da je cilj SPUS-a uspostaviti saradnju sa svim institucijama kako bi studentski standrad, visoko obrazovanje i sam ugled UNSA podigli na što veći nivo. “Zahvaljujući Turističkoj zajednici KS, koju smo prepoznali kao odgovornog partnera, nadamo se da ćemo uspjeti promovisati pozitivne ideje i vrijednosti, te doprinijeti privlačenju većeg broja stranih studenata na UNSA,” kazao je Serdarević.

 

Kako je sport sastavni dio akademskog života kojim se podiže kvaliteta studiranja i življenja, ali i prezentuje grad Sarajevo, Turistička zajednica KS je podržala i prvu studentsku utrku u organizaciji Studentskog parlamenta UNSA koja će se održati u nedjelju, 27. oktobra od 14:00 sati. Početak utrke je na Trgu djece Sarajeva.