Trebević će dobiti novu sportsko – turističku stazu

Sarajevo će dobiti sportsko-turističku stazu koja će voditi od Inat kuće do vrha Trebevića. Staza će biti označena početnim panoom na kome će biti karta sa ucrtanom stazom i njenim karakteristikama kao i opis flore i faune na Trebeviću. Osim toga, bit će obilježena putokazima i planinarskom markacijom. 

 

Staza će biti prilagođena za kondiciono spremne osobe, ali i za rekreativce. Oznake na stazi će upućivati kome je koja staza namijenjena što će omogućiti sigurno kretanje planinarima, početnicima i turistima.

 

Planirano je da radovi na stazi budu završeni do kraja oktobra ove godine.