Obavijest o uplati boravišne takse

Turistička zajednica Kantona Sarajevo još jednom želi da sve izdavaoce smještaja i turiste upozna sa procedurom prijavljivanja i plaćanja boravišne takse, u skladu sa Zakonom o turizmu Kantona Sarajevo:

 

Pravna i fizička lica, obveznici uplate boravišne takse, obavezni su od 01.01.2017. godine plaćati boravišnu taksu na transakcijski račun novoosnovane Turističke zajednice Kantona Sarajevo:

 

Transakcijski račun broj: UniCredit Bank d.d. broj: 338-000-22100192-63 (Depozitni račun Kantona Sarajevo), Konto prihoda: 722423, Svrha uplate: Boravišna taksa po kantonalnim propisima.

 

Zakonom o Turizmu Kantona Sarajevo određena je visina boravišne takse za 2017. godinu u iznosu od 2,00 KM i nju dnevno plaćaju korisnici koji pružaju smještaj gostiju.

 

Po posljednjoj uredbi Kantona Sarajevo, vlasnici privatnog smještaja za iznajmljivanje dužni su paušalno uplaćivati boravišnu taksu u iznosu od 50 KM po ležaju na godišnjem nivou.

Uplatu je potrebno izvršiti na transakcijski račun novoosnovane Turističke zajednice Kantona Sarajevo:

 

Transakcijski račun broj: UniCredit Bank d.d. broj: 338-000-22100192-63 (Depozitni račun Kantona Sarajevo), Konto prihoda: 722423, Svrha uplate: Boravišna taksa po kantonalnim propisima.

 

Boravišna taksa je naknada za korištenje turističke, komunalne i saobraćajne infrastrukture i suprastrukture na području jedinice lokalne samouprave ili u turističkom mjestu koju plaća domaći ili strani državljanin koji izvan svog mjesta prebivališta koristi uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj,

 

Ugostiteljski objekti za smještaj su objekti u kojima se pružaju usluge smještaja, ishrane i pića i druge uobičajene usluge u ugostiteljstvu ili samo usluge smještaja, kao što su: hotel i podvrste hotela, motel, turističko naselje, kamp, pansion, hostel, prenoćište, odmaralište, kuća za odmor, apartman, sobe za iznajmljivanje, seosko domaćinstvo, planinarski dom i drugi objekti za pružanje usluga smještaja.

 

Domaći ili strani državljanin koji koristi uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj plaća boravišnu taksu po svakom ostvarenom noćenju.