Velika aleja

  • Ilidža

Atraktivno šetalište od banjsko – turističkog naselja Ilidža do Vrela Bosne, zasađeno stablima platana i kestena predstavlja najljepši drvored u BiH. Aleju sačinjavaju 726 stabala javorolisnog platana, sađenih u 2 reda 1892. godine, te desetine stabala divljeg kestena koji su sađeni 1888. godine. Ovaj zeleni “tunel” oduvijek je predstavljao pravu turističku atrakciju i svojevrstan spomenik prirode.

 

Dužina staze: 3.5 km

Ilidža

Ilidza