Omladinski hotel Bjelave

Naziv Omladinski hotel Bjelave
Email student_hotel@yahoo.com
Broj soba 19
Tip soba
Ukupan broj ležaja 59
Dodatni sadržaji

S obzirom da je hotel sastavni dio studentskog doma Bjelave, tokom cijele godine gostima je na  raspolaganju 57 slobodnih kreveta, dok se tokom ljetnog perioda taj broj povećava i do 1000 kreveta, na dvije lokacije  Bjelave i Nedžarići.

Mejtaš

Mejtas