Historijski muzej BiH

MAIL: histmuz@bih.net.ba

 

Osnovan je 1945. godine kao Muzej revolucije, a od 1993. godine djeluje pod imenom Historijski muzej Bosne i Hercegovine. Pokriva historiju Bosne i Hercegovine od srednjeg vijeka do danas. Muzej raspolaže fondom od oko 300.000 muzejskih predmeta i eksponata. Najveći broj dokumenata odnosi se na period antifašističe i narodno oslobodilačke borbe tokom Drugog svjetskog rata.

 

Kampus

Kampus